Müşteri Hizmetleri

Üyelik Sözleşmesi

Kullanım Koşulları

Alışveriş Koşulları

İade Koşulları

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Yasal Uyarı ve Kullanım Şartları

I- YASAL UYARI

İşbu internet sitesi, Yıldırım Beyazıt Mah. Aşık Veysel Blv. Erciyes Üniversitesi Teknopark 3 No: 67/14 38039 Melikgazi Kayseri Türkiye adresinde bulunan, Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 45295 sicil numarası altında kayıtlı bir limited şirket olan Nutral Terapi Besinsel Tedavi Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Termopit”) tarafından hazırlanarak düzenlenmiştir.

Nutral Terapi Besinsel Tedavi Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Telefon Numarası: +9 (0) 352 503 40 40

Kayıtlı E-posta Adresi: bilgi@termopit.com

Vergi Dairesi ve Numarası: ERCİYES VERGİ DAİRESİ / 6320517292

Mersis No: 0632051729200018

Sitenin yer sağlayıcılık hizmeti [·] (“Yer Sağlayıcı”) tarafından verilmektedir.  

Yer Sağlayıcı: [·]

Telefon Numarası: [·]

E-posta Adresi: [·]

II- KULLANIM ŞARTLARI   

  1. Sitenin kapsamı

Termopit’in internet sitesi (“Site”), Termopit ürünlerinin Site’ye giren ziyaretçilere veya kullanıcılara satışına imkân veren bir elektronik ticaret sitesidir. Siteye erişim;

İnternet üzerinden www.termopit.com adresinden gerçekleştirilebilmektedir.

  1. Kişisel Veriler ve Tanımlama Bilgileri (“Cookies/Çerezler”)

Termopit, ziyaretçiler Site’ye göz atarken anonim olarak bilgiler toplayabilir. Bu süreç ile ilgili hükümler, Sitede “Kişisel Verilerin Korunması ve Çerezlere İlişkin Politika” başlıklı sekme altında yer almaktadır. Ziyaretçiler, işbu verilerin otomatik işlenmesi sürecinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olduğu hususunda bilgilendirilmektedir.

  1. Fikri Mülkiyet

3.1. Site

Site ve bununla bağlantılı olarak kullanılan gerekli her türlü yazılım, gizli bilgiler, korunan veriler ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında korunan saklı haklar içerebilir. Bu nedenle, aksi belirtilmedikçe, belgeler üzerindeki içerik ile ilgili fikri mülkiyet hakları, Sitede yer alan her tür diğer bilgi ve Site bileşenlerinden her biri (görüntüler, metinler, grafikler, sesler, işitsel buton ikonları, tablo vb.), yazılım, veri tabanları ve bültenler de dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her tür içeriğin (“İçerik”) mülkiyeti münhasıran Termopit’e aitttir. Termopit ziyaretçilerine Sitenin ziyaret edilmesi haricinde herhangi bir izin ve/veya hak vermemektedir. İçeriğin tamamen veya kısmen çoğaltılmasına ancak, bilgi edinme ve özel kullanım amacıyla izin verilmekte olup herhangi bir şekilde başka bir amaçla çoğaltma yapılması ve/veya yapılan kopyaların kullanılması açık bir şekilde yasaklanmıştır. Ayrıca, İçerikte yer alan herhangi bir hakkın herhangi bir şekilde kopyalanması, değiştirilmesi, işleme yoluyla bir eser oluşturulması, birleştirilmesi, kaynak koda dönüştürülmesi (yasal mevzuatta belirtilen haller dışında), satılması, temlik edilmesi, alt lisans olarak verilmesi veya devredilmesi de yasaklanmıştır. Termopit tarafından, ziyaretçinin Siteye erişimini sağlamak amacıyla kullanılan web ara yüzü haricinde herhangi başka bir yazılım veya yazılımın değiştirilmiş sürümleri dahil olmak üzere herhangi bir yöntem kullanarak Site’ye ve Termopit tarafından sunulan hizmete yetkisiz erişim sağlamak, bu yöntemle İçeriği tamamen veya kısmen değiştirmek de yasaktır.

3.2. Ticari Markalar

Termopit’in ticari marka ve logoları üzerindeki mülkiyetin Termopit’e ait olduğuna dikkat edilmelidir.

Kullanıcı, işbu Site ile ilgili kullanımı esnasında, Termopit markası ile ilgili tüm hakların saklı olduğunun ve bu marka ve logolarla ilgili ziyaretçi tarafından gerçekleştirilebilecek herhangi bir kullanımın yasak olduğunun, daha genel olarak da Termopit’in ticari marka ve logoları ile ilgili fikri mülkiyet haklarına gelebilecek herhangi bir zararı önlemek için gerekli yasal yolları kullanacağının farkındadır. Bu Site’nin kullanımı ile ilgili olarak Termopit’in, telif hakları ihlali ve fikri mülkiyet hakları ihlali için ziyaretçilerinden tazminat talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

Termopit ve Termopit’in ortakları, marka üzerinde yasal hak sahibidir.

Sitede görülen tüm diğer ticari markalar ve logolar, Termopit’e ya da bir başka Termopit grup şirketine veya tedarikçilerine, ortaklarına veya hizmet sağlayıcılarına aittir. Ticari markalar ve/veya logolar ve/veya İçerikle ilgili herhangi bir kullanım, Termopit’in veya meydana gelen zararla ilgili fikri mülkiyet haklarına sahip olan kişinin açık iznine tabidir.

3.3. Hyperlinkler

Site, başka İnternet sitelerine veya diğer internet kaynaklarına linkler içerebilir. Bu ölçüde, Termopit bu siteleri ve harici kaynakları kontrol edemez; bu nedenle Termopit bu sitelerin ve harici kaynakların sağlanmasından sorumlu tutulamaz ve içerik, ticari reklam, ürün, hizmetler ve bu harici siteler veya kaynaklar üzerinde yer alan veya bu siteler veya kaynaklardan gelen bilgi veya verilerle ilgili herhangi bir sorumluluk taşımayacaktır. Ayrıca, bu harici site veya kaynaklardan sağlanan mal veya hizmetlerin kullanılmasından veya bunların göz önüne alınmasından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir zarar veya hasardan sorumlu tutulamaz.

Termopit’in Site’sinde linkler oluşturulması, Site’nin çerçevelenmesi ve daha genel olarak Site’yi oluşturan herhangi bir unsurun kullanılması, Termopit’in ön ve açık rızasına tabi olup, bu izin Termopit tarafından takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere iptal edilebilir. Termopit, (i) Site’ye yapılmış ve artık izin verilmeyen veya izin verilmeyecek olan herhangi bir linkin kaldırılmasını talep etme (ii) yukarıdaki işlemler sonucu oluşan zararlar için tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

  1. Ziyaretçilerin Davranışları

Her ziyaretçi, İnterneti, sorumlu ve diğer İnternet kullanıcılarının haklarına saygılı bir şekilde kullanmakla yükümlüdür.

Bu açıdan, ziyaretçi, Site’ye göz atmak suretiyle aşağıda belirtilenleri yapmanın yasak olduğunu kabul etmektedir:

– Site’de yürürlükteki yasalara aykırı, zararlı, tehdit edici, küfür içeren, taciz edici, suç teşkil eden, karalayıcı, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kendi görüntüsü ile ilgili haklar dahil olmak üzere gizlilik hakkını ihlal edici nitelikte veya ırksal, etnik veya başka bir açıdan ayrımcılık ve nefret içerikli veya nezaketsiz ya da saldırgan bir içerik yükleyemez, yayınlayamaz, e-posta ile veya başka bir yolla gönderemez;

– Site’de istenmeyen veya izin verilmeyen bir reklam veya tanıtım malzemesi, “önemsiz elektronik postalar” (junk mail), “istenmeyen e-postalar” (spam), “taleplerin iletilmesi” (forwarding solicitations) veya başka türden bir talep yükleyemez, yayınlayamaz, e-posta ile veya başka bir yolla gönderemez;

– Site’ye yazılım virüsü veya başka bir bilgisayar kodu, herhangi bir yazılım veya donanım veya başka bir telekomünikasyon malzemesinin işlevselliğini bozmak, imha etmek veya sınırlandırmak için tasarlanmış dosya veya programları içeren herhangi bir malzemeyi yükleyemez, yayınlayamaz, e-posta ile veya başka bir yolla gönderemez; Site’ye veya sunuculara veya Site ile bağlantılı şebekeye müdahale edemez veya bozamaz veya Site ile bağlantılı şebekenin herhangi bir gerekliliğine, prosedürüne, politikasına veya yönetmeliklerine aykırı davranamaz;

– Site’nin herhangi bir virüse açık hale getirilmesi, satürasyon oluşturulması, sunucunun flood saldırısına tutulması, mesajlaşma hizmetinin e-postalarla doyuma ulaştırılması veya TCP / IP protokolünün herhangi bir üst bilgisinin veya e-postada yer alan herhangi bir başka üst bilginin değiştirilmesi dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kullanıcının, ana bilgisayarın veya şebekenin hizmetine müdahale etmeye teşebbüs edemez;

– ziyaretçiye açık olmayan verilere erişemez veya normalde ziyaretçinin erişimine izin verilmeyen bir sunucu/hesaba giremez;

– bir sistem veya şebekenin saldırıya açıklığını araştırma, tarama veya test etme teşebbüsünde bulunamaz veya uygun izne sahip olmadan güvenlik veya kimlik doğrulama önlemlerini ihlal edemez;

– üçüncü bir şahsın kimliğini kullanarak sahtecilik yapamaz (spoofing);

– Termopit’in, tedarikçilerinin, ortaklarının, reklamcılarının veya başka bir Site ziyaretçisinin haklarını ihlal eden herhangi bir faaliyette bulunamaz; yasa dışı bir faaliyette veya bu hakları ihlal eden başka bir faaliyette bulunması için üçüncü bir şahsı teşvik edemez;

– yürürlükteki ulusal veya uluslararası kanun veya yönetmeliğe aykırı bir şekilde, Site’den alınan bilgileri veya yazılımı özellikle başka ülkelere veya belirli yabancı vatandaşlara iletemez veya (herhangi bir şekilde) devredemez.

İnternetin global niteliğinin farkında olarak, her bir ziyaretçi, online davranış kuralları ve kabul edilebilir nitelikteki içerikle ilgili yürürlükteki tüm yönetmeliklere ve ulusal ve uluslararası prosedürlere ve özellikle de teknik verilerin iletimi ile ilgili tüm yürürlükteki kanunlara uyacağını kabul etmektedir.

Termopit, Site’nin kullanım koşullarına uyulmaması halinde, dilediği zaman ziyaretçilerinden işbu koşullara uyulmamasından kaynaklanan zararları talep etme hakkını saklı tutar. Ayrıca, Site’nin veya Termopit’in başka bir hizmetinin, kullanıcı tarafından kullanım şartları ihlal edilecek şekilde kullanılması halinde, Termopit, bildirimde bulunmaksızın söz konusu kullanımı sona erdirebilmesini sağlayacak herhangi bir aracıyı devreye sokabilecektir.

  1. Sorumluluk

5.1. Site’ye Erişim ve Site’nin Çalıştırılması

Ziyaretçi, Termopit Site’sine erişim ve internet kullanımı ve Site’ye erişim için gerekli bilgilere erişime izin veren bilgi teknolojileri ve telekomünikasyonunun uygulanmasından şahsen sorumludur. Ziyaretçi, Site’ye erişim için gerekli bağlantı ücretlerinden ve gerekli donanıma sahip olmaktan kendisi sorumludur.

Ziyaretçi, Site’yi, riski kendisine ait olmak üzere kullanmaktadır. Dolayısıyla, Termopit, bu kullanım sonucunda meydana gelen herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Termopit Site’de sunulan malların iktisabından, Site’ye erişilmesi veya Site’ye erişilememesinden kaynaklanan veya bu Site’den doğrudan ya da dolaylı olarak alınan bilgilere verilen puanlar sonucunda elde edilen kâr, müşteri, uğranılan veri kaybı veya maddi olmayan varlıkların kaybından kaynaklanan maliyetlerle sınırlı olmamak üzere, herhangi bir sebep, kaynak, nitelik veya sonuç dikkate alınmaksızın, dolaylı zararlarla ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

5.2. SORUMLULUĞUN REDDİ

Site ayrıca üçüncü şahıslardan gelen bilgileri ve diğer internet sitelerine olan linkleri de içerebilmektedir. Termopit, bilgilerin doğruluğunu ya da içeriğini kontrol etmemektedir. Bu nedenle, Termopit, bu tür bilgilerin veya diğer internet sitelerinin içeriğinin kullanılması, bunlara erişilmesi veya bunların kullanılamamasından kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

Termopit, özellikle Site’de görülen bilgilerin, ürünlerin, aksesuarların veya hizmetlerin bütünlüğü, doğruluğu, gerçekliği, ihlal edilmemesi, mevcudiyeti, güvenilirliği veya tamlığı veya ziyaretçinin yapmayı planladığı kullanımın uygunluğu ile ilgili açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

Site’de görülen bilgi, ürün ve hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir hak ihlali iddiası olduğu takdirde, ziyaretçiler derhal Termopit ile iletişime geçilmelidir.

  1. Genel hükümler

6.1. İçerik Değişikliği

Termopit, şart ve kayıtları ihbarda bulunmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutmaktadır. Bu tür değişikliklerden haberdar olmak için, Termopit, ziyaretçiye, şartları düzenli bir şekilde okumasını tavsiye etmektedir. Site’nin kullanımı, kullanım sırasında geçerli olan şartlara tabidir.

6.2. Genel

İşbu Kullanım Şartları hükümlerinden herhangi birinin, mahkeme veya idari makam kararı veya mevzuat hükümlerindeki değişiklik nedeniyle geçersiz olması halinde, bu durum, Kullanım Şartlarının geçerliliğini veya kullanım Şartlarının diğer hükümlerinin uygunluğunu herhangi bir şekilde etkilemeyecektir.

6.3. Yürürlükteki Kanun.

Mevcut Kullanım Şartları, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir.

Termopit ve ziyaretçi arasındaki sözleşmenin mevcudiyeti, yorumlanması, uygulanması veya ihlali ile ilgili her türlü uyuşmazlık, aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, Kayseri Merkez mahkemeleri ve icra dairelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır. Birden fazla davalı olması halinde veya garantiye başvurulması halinde, atıf veya talep üzerine acil durumlarda veya ihtiyati durumlarda dahi işbu yargı yetkisine başvuru hakkı geçerli olarak kalmaya devam edecektir.

bilgi@termopit.com adresine e-mail göndererek Müşteri Hizmetleri ile bağlantıya geçip daha fazla bilgi alabilirsiniz.